07:08 | GMT: 05:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję.
APT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
BCM 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
CFS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
CPG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2015.
DEM 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu i zmian w składzie RN.
D24 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
wykres EC2
EC2 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
ETR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
ESS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
GEU 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,79 zł na akcję.
FTN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
GTR 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, zniesienia uprzywilejowania akcji serii A1, zamiany akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, zmian w RN oraz wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
GTY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
HTM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty powstałej na działalności spółki w 2015 roku.
KPL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
KLN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenie zyskiem za 2015r.
KOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
OPN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
PCV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
PBB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
PRC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
QRT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
SET 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz anulowania uchwały nr 17/2014 ZWZ z 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia w spółce programu opcji managerskich.
STP 
GPW 
 
ZWZA ws. ustalenie wskaźnika tantiemy z zysku dla zarządu za 2015 r., podziału zysku za 2015 r., umorzenia nabytych akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla RN na okres kadencji oraz nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
SZR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2015.
TFO 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
UNI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
UFC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia całego zysku za 2015 roku na kapitał zapasowy.
VKT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2015 roku.
VOX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy.
PUE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 14,33 zł na akcję zwykłą oraz 14,88 zł na akcję uprzywilejowaną.