18:29 | GMT: 16:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,65 zł na akcję.
PKP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,46 zł na akcję.
APE 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
ATN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014.
1AT 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 6.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku osiągniętego w 2014 r. oraz wyrażenia zgody na nabywanie przez członków zarządu oraz członków RN obligacji emitowanych przez spółkę lub spółki zależne.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
CLD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok oraz zmiany składu RN.
DIN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
DAT 
GPW 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
EFI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 roku.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2014 rok.
FRO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
FOR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
INW 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
wykres IU
IUS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
wykres KME
KME 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
LUX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
MAX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
NTS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
OVO 
GPW 
 
ZWZA
PCX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
PGS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz wypłaty dywidendy.
PFR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
REV 
NC 
 
NWZA ws. powołania członków RN na nową wspólną kadencję, przyznania wynagrodzenia członkom RN, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SMA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
SEL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,28 zł na akcję.
PUE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.