04:38 | GMT: 02:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PROTEKTOR

Data
Spółka
Wydarzenie
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PROTEKTOR
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PROTEKTOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PROTEKTOR
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PROTEKTOR
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PROTEKTOR
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PROTEKTOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PROTEKTOR
NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PROTEKTOR
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PROTEKTOR
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Luma Holding Limited.
PROTEKTOR
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Luma Holding Limited z 4,20 zł na 5 zł za sztukę.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PROTEKTOR
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Luma Holding Limited.
PROTEKTOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
PROTEKTOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
PROTEKTOR
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017.
PROTEKTOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PROTEKTOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PROTEKTOR
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PROTEKTOR
Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
PROTEKTOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
PROTEKTOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PROTEKTOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PROTEKTOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PROTEKTOR
Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
PROTEKTOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
PROTEKTOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PROTEKTOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PROTEKTOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PROTEKTOR
NWZA ws. zmian w RN.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PROTEKTOR
Wypłata dywidendy 0,29 zł na akcję.
PROTEKTOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,29 zł na akcję.
PROTEKTOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,29 zł na akcję.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PROTEKTOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PROTEKTOR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PROTEKTOR
Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
PROTEKTOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
PROTEKTOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PROTEKTOR
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PROTEKTOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PROTEKTOR
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
PROTEKTOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PROTEKTOR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PROTEKTOR
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu znalezienie inwestora strategicznego dla spółki.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PROTEKTOR
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PROTEKTOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PROTEKTOR
NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, utworzenia kapitału rezerwowego na realizację skupu akcji własnych, zmiany statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
PROTEKTOR
NWZA ws. m.in. uchylenia uchwały nr 5 NWZA z 27 kwietnia 2009 w przedmiocie upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PROTEKTOR
WZA
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PROTEKTOR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PROTEKTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek