14:19 | GMT: 12:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
MBK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.455 akcji zwykłych na okaziciela.
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ATL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
EFK 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję zwykłą i 0,12 zł na akcję uprzywilejowaną.
BHW 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, przyjęcia zmienionej polityki oceny kwalifikacji członków RN oraz zmiany statutu.
GKI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
ISG 
NC 
 
NWZA ws. odwołania i powołania członka RN oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
KRC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MSZ 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
NCT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
CNG 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cerrad sp. z o.o.
NTT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję
wykres OAT
OAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
OPN 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ze spółką OPONEO BRANDHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy.
OTS 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
PRT 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
RES 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
SKN 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
VAR 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 10.308.571 akcji serii E oraz 2.000.000 akcji serii H.
VVD 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
WDB 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.