00:09 | GMT: 22:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 347.296 akcji serii D, 514.178 akcji serii E, 318.401 akcji serii F.
ATP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
EKP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
EKP 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ENI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ESS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EUC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
wykres FON
FON 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
KSW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LAB 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MRG 
NC 
 
NWZA ws. zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych serii A, emisji warrantów subskrypcyjnych, uchwalenia zasad przeprowadzenia Programu Opcji Managerskich, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, wyłączenia prawa poboru, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
NNG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
wykres OAT
OAT 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
ODL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
OTS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BKM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PPS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PME 
NC 
 
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w RN.
PRC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
PJP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PRT 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
RNK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ROB 
GPW 
 
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
SES 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2016 roku do dnia 30 września 2017 roku.
SHD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
WHH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
WTN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.