02:48 | GMT: 00:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,60 zł na akcję.
PGN 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na: obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boleszkowice, na obniżenie ceny sprzedaży praw do nieruchomości położonej w Zielonej Górze oraz na obniżenie cen wywoławczych dla nieruchomości położonych w Sanoku, Ustrzykach Dolnych i Gorlicach.
ASG 
GPW 
 
NWZA
BAU 
NC 
 
NWZA ws. powołania członków RN.
ECD 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 8:1.
IZO 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 3:1.
JHM 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i D, pozbawienia prawa poboru akcji serii C i D oraz zmiany statutu.
MRG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
MRB 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.492.500 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
NCT 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
PRT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
TFO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
WOJ 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.