04:36 | GMT: 02:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres BPC
BPC 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, podziału (splitu) akcji, zmiany uchwały nr 7 NWZ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany statutu.
CLD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
FPO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
INS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
IDG 
GPW 
 
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
MGT 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.772.704 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BKM 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów oraz wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.
PRT 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w RN.
TDX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
AA.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.