15:26 | GMT: 13:26 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PEGAS

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PEGAS
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
PEGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PEGAS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 oraz wypłaty dywidendy.
PEGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PEGAS
Publikacja raportu za 2016 rok.
PEGAS
Publikacja wstępnego raportu za 2016 rok.
PEGAS
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 127 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Pegas Nonwovens S.A.
PEGAS
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 127 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym Pegas Nonwovens S.A.
PEGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I-III kwartał 2016 roku.
PEGAS
Wypłata dywidendy 1,25 euro na akcję.
PEGAS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,25 euro na akcję.
PEGAS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,25 euro na akcję.
PEGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PEGAS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz wypłaty dywidendy.
PEGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PEGAS
Publikacja raportu za 2015 rok.
PEGAS
Publikacja wstępnego raportu za 2015 rok.
PEGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I-III kwartał 2015 roku.
PEGAS
Wypłata dywidendy 1,15 euro na akcję.
PEGAS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,15 euro na akcję.
PEGAS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,15 euro na akcję.
PEGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PEGAS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz wypłaty dywidendy.
PEGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PEGAS
Publikacja raportu za 2014 rok.
PEGAS
Publikacja wstępnego raportu za 2014 rok.
PEGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I-III kwartał 2014 roku.
PEGAS
Wypłata dywidendy 1,10 euro na akcję.
PEGAS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 euro na akcję.
PEGAS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 euro na akcję.
PEGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PEGAS
NWZA
PEGAS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013r. oraz wypłaty dywidendy.
PEGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PEGAS
Publikacja raportu za 2013 rok.
PEGAS
Publikacja wstępnego raportu za 2013 rok.
PEGAS
Publikacja skonsolidowanych raportów za I-III kwartał 2013 roku.
PEGAS
Wypłata dywidendy 1,05 euro na akcję.
PEGAS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 euro na akcję.
PEGAS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 euro na akcję.
PEGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PEGAS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012r. oraz wypłaty dywidendy.
PEGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PEGAS
Publikacja raportu za 2012 rok.
PEGAS
Publikacja wstępnego raportu za 2012 rok.
PEGAS
Publikacja skonsolidowanych raportów za I-III kwartał 2012 roku.
PEGAS
Wypłata dywidendy 1,05 euro na akcję.
PEGAS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 euro na akcję.
PEGAS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 euro na akcję.
PEGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PEGAS
WZA ws. m.in. podziału zysków netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 oraz wypłaty dywidendy.
PEGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PEGAS
Publikacja raportu za 2011 rok.
PEGAS
Publikacja wstępnego raportu za 2011 rok.
PEGAS
Publikacja skonsolidowanych raportów za I-III kwartał 2011 roku.
PEGAS
Wypłata dywidendy 1 euro na akcję.
PEGAS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 euro na akcję.
PEGAS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 euro na akcję.
PEGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PEGAS
WZA
PEGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PEGAS
Publikacja raportu za 2010 rok.
PEGAS
Publikacja wstępnego raportu za 2010 rok.
PEGAS
Publikacja skonsolidowanych raportów za I-III kwartał 2010 roku.
PEGAS
Wypłata dywidendy 0,95 euro na akcję.
PEGAS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,95 euro na akcję.


«Powrót do terminarza spółek