06:17 | GMT: 04:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
8FO 
NC 
 
NWZA ws. podziału zysku za rok 2010 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.
CCE 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w statucie oraz w składzie RN.
ECO 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
LTG 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru.
MPY 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
OPG 
GPW 
 
Publikacja wyników za 9 miesięcy 2011 roku.
PGS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanych raportów za I-III kwartał 2011 roku.
PFL 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
WES 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ANTO.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.