16:54 | GMT: 14:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KGH 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, stwierdzenia ważności wyborów członków RN, wybieranych przez pracowników spółki, zmian w składzie RN.
KRU 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych oraz określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych, wyrażenia zgody na obejmowanie przez członków RN oraz członków zarządu obligacji emitowanych przez spółkę.
8FO 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ABS 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego, powołania członka RN oraz zmian w statucie.
BIO 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
FNE 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
INB 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej
INB 
NC 
 
Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A.
MND 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MIR 
GPW 
 
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje, ustanowienia Programu Motywacyjnego i in.
PGS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 euro na akcję.
PCE 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków RN, zmian w statucie.
QRS 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ALTR.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
T.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
COF.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MSFT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
NOKA.FI 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PM.US 
NYSE 
13:00
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
STX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.