09:48 | GMT: 07:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PGN 
GPW 
 
NWZA ws. nabycia przez PGNiG S.A. od Exalo Drilling SA Hotelu "Orient" oraz wniesienia go w postaci aportu rzeczowego do spółki Geovita SA, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany statutu, zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz zmiany w składzie RN.
EAT 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 NWZ z 12 sierpnia 2015 r. w sprawie liczebności RN, odwołania członków RN oraz powołania członków RN.
DEV 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KSW 
GPW 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do użycia kapitału rezerwowego utworzonego z zysku na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016.
MFD 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PGS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I-III kwartał 2016 roku.
PBX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PYL 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC 15.092.694 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H.