15:49 | GMT: 14:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
PCM

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PCM
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
PCM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PCM
NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
PCM
Wypłata dywidendy 0,54 zł na akcję.
PCM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,54 zł na akcję.
PCM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.
PCM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
PCM
Dzień wykupu akcji spółki przez PKO Leasing Spółka Akcyjna po cenie 23,75 zł za akcję.
PCM
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
PCM
Zakończenie II fazy zapisów na sprzedaż akcji po 20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKO Leasing SA.
PCM
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 oraz WIG.
PCM
Początek II fazy zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez PKO Leasing SA. Zmiana ceny z 23,75 zł na 20 zł za sztukę.
PCM
Zakończenie I fazy zapisów na sprzedaż akcji po 23,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKO Leasing SA.
PCM
Początek I fazy zapisów na sprzedaż akcji po 23,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKO Leasing SA.
PCM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PCM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 23,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PSC III.
PCM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PCM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 23,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PSC III.
PCM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 23 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKO Leasing SA.
PCM
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez PKO Leasing SA z 11,38 zł na 23 zł za sztukę.
PCM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 22,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Hitachi Capital Polska.
PCM
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Hitachi Capital Polska z 18,05 zł na 22,25 zł za sztukę.
PCM
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Hitachi Capital Polska z 12,09 zł na 18,05 zł.
PCM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 12,09 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Hitachi Capital Polska.
PCM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 11,38 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKO Leasing SA.
PCM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PCM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PCM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, warunkowej wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PCM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PCM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PCM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PCM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PCM
Wypłata dywidendy 2,36 zł na akcję.
PCM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,36 zł na akcję.
PCM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,36 zł na akcję.
PCM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PCM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PCM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PCM
Wypłata dywidendy 5,50 zł na akcję.
PCM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PCM
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
PCM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PCM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,50 zł na akcję.
PCM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,50 zł na akcję.
PCM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, użycia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, uchwalenia zasad przeprowadzenia przez spółkę Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F oraz zmiany statutu.
PCM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PCM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PCM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PCM
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
PCM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PCM
NWZA ws. uzupełnienia składu RN I Wspólnej Kadencji, ustalenia wynagrodzeń nowo powołanych członków RN, uchwalenia zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F oraz zmiany statutu.
PCM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PCM
Wypłata dywidendy 5,26 zł na akcję.
PCM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,26 zł na akcję.
PCM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,26 zł na akcję.
PCM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz zmian w składzie RN.
PCM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PCM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PCM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PCM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
PCM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PCM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PCM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
PCM
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela: 600.000 akcji serii A, 138.000 akcji serii B, 4.261.750 akcji serii C, 3.000.000 akcji serii D oraz 3.909.090 akcji serii E.
PCM
Zakończenie zapisów na akcje wśród inwestorów instytucjonalnych.
PCM
Początek zapisów na akcje wśród inwestorów instytucjonalnych.
PCM
Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
PCM
Zakończenie zapisów na akcje wśród inwestorów indywidualnych.
PCM
Początek zapisów na akcje wśród inwestorów indywidualnych.
PCM
Rozpoczęcie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.


«Powrót do terminarza spółek