08:14 | GMT: 06:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CPS 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki, w celu zabezpieczenia spłaty finansowania dłużnego spółki.
BDL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu i RN z działalności oraz pokrycia straty za 2013r, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu.
CTG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
IBS 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
GKI 
GPW 
 
Początek notowań spółki MAKRUM (MKM) pod nazwą IMMOBILE (GKI), w związku ze zmianą firmy.
KRK 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
LVC 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
NTW 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Początek zapisów na akcje wśród inwestorów instytucjonalnych.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
wykres SLR
SLR 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
STX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu i RN, podziału zysku za 2013 rok oraz zmiany statutu.