23:56 | GMT: 21:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
CTC 
GPW 
 
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 5 WZA z dnia 11.05.2010 r., nr 5 WZA z dnia 30.07.2012 r., obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat z lat ubiegłych, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
EPI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ESK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
IDT 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
JPR 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki na GPW w związku ze zbliżającym się terminem jej połączenia ze spółką KCI S.A.
MON 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz zmian w składzie RN.
wykres PFH
PFH 
NC 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
IPF 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 GBP na akcję.
RPC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.