12:52 | GMT: 10:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ING 
GPW 
 
ZWZA ws. podziału zysku za 2018 rok, pokrycia straty z lat ubiegłych oraz wypłaty dywidendy za 2018 rok.
MBK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.
08N 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
4MS 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), zmiany statutu oraz powołania członka RN.
ASB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ATD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ATL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CIG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CMC 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
ERB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ESS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
wykres FON
FON 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia liczby akcji bez wartości nominalnej, zmiany statutu oraz zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
IZS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
JHM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
K2I 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
LRQ 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MDI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MIR 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii T4 w trybie subskrypcji prywatnej, obniżenia kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji oraz dalszego istnienia spółki.
OPN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
RNC 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 14 listopada 2018 oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
RVU 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TOA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ULM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
UNI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
WTN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
wykres ZUE
ZUE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.