01:29 | GMT: 23:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AQA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
BGD 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 167.370 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 144.764 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC 3.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
DVL 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN.
FKD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MCL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2014 roku.
MLD 
NC 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MWT 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz przeznaczenia zysku za 2013 rok, wypłaty dywidendy oraz zmian w składzie RN.
NEU 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,80 zł na akcję.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
wykres PFH
PFH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
CMCSA.US 
NYSE 
 przed sesją
XRX.US 
NYSE 
 przed sesją