04:10 | GMT: 02:10 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres BPC
BPC 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
CPG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 788.876 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EFE 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
GPR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy zaliczkowej w wysokości 0,08 euro na akcję.
NIN 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 11,38 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKO Leasing SA.