04:25 | GMT: 02:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALG 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
AOL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ATN 
NC 
 
NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN.
BEP 
NC 
 
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, dopuszczenia praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu na NC, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i podział zysku za 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii O do obrotu na GPW, uchylenia uchwały nr 4 i 5 WZA z dnia 9.10.2013r, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CFS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
EKG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
EPI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
EUC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FOR 
NC 
 
NWZA ws. wyboru członków RN.
GNT 
GPW 
 
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii W i warrantów subskrypcyjnych serii W1 z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii W do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
HMI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i podziału zysku za 2013r, oraz zmian w składzie RN.
NTW 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
ODL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na akcje wśród inwestorów instytucjonalnych.
PCA 
NC 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków informacyjnych.
SMA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
SLZ 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.881.924 akcji na okaziciela.
URS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.