23:10 | GMT: 21:10 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
NOTORIA

Data
Spółka
Wydarzenie
NOTORIA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
NOTORIA
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
NOTORIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
NOTORIA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 oraz za cały 2019 rok.
NOTORIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
NOTORIA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
NOTORIA
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
NOTORIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
NOTORIA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 oraz za cały 2018 rok.
NOTORIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
NOTORIA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
NOTORIA
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany przewodniczącego RN oraz określenia wynagrodzenia dla członków RN.
NOTORIA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
NOTORIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
NOTORIA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 oraz za cały 2017 rok.
NOTORIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
NOTORIA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
NOTORIA
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
NOTORIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
NOTORIA
Publikacja raportu za 2016 rok.
NOTORIA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
NOTORIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
NOTORIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
NOTORIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
NOTORIA
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
NOTORIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
NOTORIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
NOTORIA
Dzień pierwszego notowania na NC 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
NOTORIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
NOTORIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
NOTORIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
NOTORIA
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
NOTORIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
NOTORIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
NOTORIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
NOTORIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
NOTORIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
NOTORIA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
NOTORIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
NOTORIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
NOTORIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
NOTORIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
NOTORIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
NOTORIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
NOTORIA
Publikacja raportu za 2012 rok.
NOTORIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
NOTORIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
NOTORIA
Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
NOTORIA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
NOTORIA
NWZA ws. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011, zmian w składzie RN i in.
NOTORIA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
NOTORIA
WZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011.
NOTORIA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NOTORIA
Publikacja raportu za 2011 rok.
NOTORIA
NWZA ws. uchylenia uchwał NWZ z 31 stycznia 2012 w sprawie przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi i podwyższenia kapitału zakładowego, ws. odwołania członków zarządu, zmian w składzie RN oraz określenia liczby członków RN.
NOTORIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
NOTORIA
NWZA ws. powołania członka RN oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.
NOTORIA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
NOTORIA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
NOTORIA
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
NOTORIA
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
NOTORIA
WZA
NOTORIA
Publikacja raportu za 2010 rok.
NOTORIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek