21:17 | GMT: 19:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KGH 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz powołania członków RN.
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, zmiany przeznaczenia akcji własnych oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ABC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2013r, zmiany wykorzystania kapitału zapasowego i rezerwowego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
AER 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
AGS 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
AMC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję.
APL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
AQA 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BRA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenie akcji do obrotu na NC, zmiany statutu.
CLS 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CER 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
CLO 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za 2013r, scalenia akcji, zmiany uchwały nr 5 NWZ z dnia 07.12.2011r oraz zmiany statutu.
DRP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany statutu.
FTN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FTE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
GET 
GPW 
 
NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego oraz zmian w składzie RN.
IDT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na NC akcji serii A, B, C, D, E, F i G oraz zmian w składzie RN.
IPE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
KLN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, rozporządzania zyskiem za 2013r oraz zmian w składzie RN.
KFL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013r, przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MAD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013r, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, C i D z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, G i H z pozbawieniem prawa poboru, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
MEG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
MEI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz powołania członków RN.
MON 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, wyboru członków RN oraz zmiany statutu.
MSX 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 25:1.
NTS 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PBO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
wykres PCZ
PCZ 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję na okaziciela i 0,15 zł na akcję imienną.
PYL 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 6.975.640 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
RDG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, wyboru jednoosobowego zarządu oraz wyboru członków RN.
RUN 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
SKN 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SNK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2013r, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
UBT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii A, B i C do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
U2K 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty z lat ubiegłych i straty za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
WBY 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.