13:37 | GMT: 11:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
ABK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
APA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
AUG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
B3S 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BDG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
CBD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
CZK 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
CTS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 euro na akcję.
CTS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
DAT 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
DCR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
DAM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
DRE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres EC2
EC2 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.
ETL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2015.
FAV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
FLD 
NC 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz zmiany statutu.
FOR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
GEN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
GTS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
HRC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
HRL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
IBS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat bilansowych spółki, określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, z wyłączeniem w całości prawa poboru, oferty prywatnej akcji nowej emisji oraz zmiany statutu.
IST 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
IGN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
IVE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
wykres KME
KME 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
KGN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 r.
LRQ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
MTL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MNS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
MCR 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółki z jej spółką zależną MERCOR 2HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.
MFD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
MDS 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 0,81 zł za akcję.
MNX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
MMC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
MOB 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MOD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 567 HUF na akcję.
NFP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
NTS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
OBL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz lata ubiegłe.
PGP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PFR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
RAF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
RDN 
GPW 
 
Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Radosława Wiśniewskiego, Piengjai Wiśniewską, Teresę Wiśniewską, Redral spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Łodzi oraz „Ores” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, po 2,07 zł za sztukę.
REV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
SEK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
SFS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.oraz użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
SBE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
SCS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
SUW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
TOS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
TXN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
TSG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
VTL 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółek: Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, Holby Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Marsing Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz zmiany statutu.
WWL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 20 zł na akcję.