02:21 | GMT: 00:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
BEP 
NC 
 
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 9 WZA z dnia 7 kwietnia 2014 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BNP 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany uchwały Nr 24 WZA z dnia 10 stycznia 2005 r.
ERN 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii L nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
JHM 
GPW 
 
NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
KIN 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 689.125 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 325.231 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MTL 
GPW 
 
NWZA ws. scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
NTS 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PGM 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
TVL 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, wyłączenia prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
wykres TVN
TVN 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 20,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TVN S.A.
VIA 
NC 
 
NWZA ws. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz zmian w składzie RN.