18:52 | GMT: 16:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
NWZA ws. powołania do RN kandydata wybranego przez pracowników spółki.
ABM 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, rozliczenia wyniku z lat ubiegłych powstałego w wyniku zmian zasad rachunkowości, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia RN oraz zmian w statucie.
CZK 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
CPL 
GPW 
 
Debiut spółki na NC.
EMC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii G.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia ze spółkami Ponar Holding Sp. z o.o. oraz Ponar Corporate Center Sp. z o.o., zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
KFL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,62 zł na akcję.
LTX 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 6 z 4 grudnia 2008 ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
NTS 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PIW 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2.
PCE 
GPW 
 
NWZA ws. ustanowienia hipoteki łącznej umownej oraz dwóch zastawów rejestrowych, wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych oraz rozporządzenia nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym spółki.
PUN 
GPW 
 
NWZA ws. przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
TPM 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.