22:59 | GMT: 20:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MOL

Data
Spółka
Wydarzenie
MOL
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MOL
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
MOL
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MOL
ZWZA
MOL
Publikacja raportu za 2019 rok.
MOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
MOL
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MOL
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
MOL
Wypłata dywidendy 142,44 HUF na akcję.
MOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 142,44 HUF na akcję.
MOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 142,44 HUF na akcję.
MOL
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MOL
ZWZA
MOL
Publikacja raportu za 2018 rok.
MOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MOL
Wypłata dywidendy 127,5 HUF na akcję.
MOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 127,5 HUF na akcję.
MOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 127,5 HUF na akcję.
MOL
ZWZA
MOL
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MOL
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MOL
Split akcji w stosunku 1:8.
MOL
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MOL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 327.336 akcji zwykłych.
MOL
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
MOL
Wypłata dywidendy 625 HUF na akcję.
MOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 625 HUF na akcję.
MOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 625 HUF na akcję.
MOL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MOL
Publikacja raportu za 2016 rok.
MOL
ZWZA
MOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MOL
Wypłata dywidendy 567 HUF na akcję.
MOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 567 HUF na akcję.
MOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 567 HUF na akcję.
MOL
ZWZA
MOL
Wypłata dywidendy 485,49 HUF na akcję.
MOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 485,49 HUF na akcję.
MOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 485,49 HUF na akcję.
MOL
ZWZA
MOL
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MOL
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
MOL
Wypłata dywidendy 590,10 HUF na akcję.
MOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 590,10 HUF na akcję.
MOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 590,10 HUF na akcję.
MOL
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MOL
ZWZA
MOL
Pierwszy dzień wypłaty dywidendy 462,16 HUF na akcję.
MOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 462,16 HUF na akcję.
MOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 462,16 HUF na akcję.
MOL
ZWZA
MOL
Wypłata dywidendy 454,54 HUF na akcję.
MOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 454,54 HUF na akcję.
MOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 454,54 HUF na akcję.
MOL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MOL
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
MOL
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MOL
Publikacja raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek