15:45 | GMT: 13:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
ASS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
BDL 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
DGL 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ERC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz użycia kapitału zapasowego i rezerwowego.
ICP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
GKI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
INF 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa.
JHM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012.
KRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z roku 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej.
LPS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
MFD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału
 zysku 
za 
rok 
obrotowy 
2012.
MIP 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po cenie 2,23 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Newma Hildings B.V.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 462,16 HUF na akcję.
MDV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału 
zysku 
za 
rok 
obrotowy 
2012.

MON 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania wydatków na nabycie akcji własnych.
NTW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz podziału niepodzielonego zysku za rok 2009.
NTT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
PMD 
GPW 
 
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez LU CHEMIE, a.s z 7,00 zł na 9,45 zł.
wykres PFH
PFH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
PPC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PPR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
PMA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
REV 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
SCO 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
wykres SLR
SLR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
VAR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
wykres ZUE
ZUE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.