06:39 | GMT: 04:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
KREDYTIN

Data
Spółka
Wydarzenie
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
KREDYTIN
ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018/2019.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
KREDYTIN
NWZA ws. wyrażenia zgody lub zatwierdzenia transakcji powodujących obciążenie aktywów spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej spółki w związku z emisją przez spółkę obligacji serii F1.
KREDYTIN
NWZA ws. wyrażenia zgody na transakcje powodujące obciążenie aktywów spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej spółki w związku z emisją przez spółkę obligacji serii F1.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
KREDYTIN
NWZA ws. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmian statutu, wprowadzenia programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla spółki oraz zmiany wynagrodzenia należnego przewodniczącemu RN.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
KREDYTIN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017/2018.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
KREDYTIN
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
KREDYTIN
ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016/2017.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
KREDYTIN
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 22 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BEST Spółka Akcyjna.
KREDYTIN
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 22 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BEST Spółka Akcyjna.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
KREDYTIN
ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015/2016.
KREDYTIN
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
KREDYTIN
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez WPEF VI Holding V B.V.
KREDYTIN
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez WPEF VI Holding V B.V. na 20 zł za sztukę.
KREDYTIN
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez WPEF VI Holding V B.V.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
KREDYTIN
NWZA ws. zmian w składzie RN.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
KREDYTIN
NWZA ws. określenia liczebności RN oraz uzupełnienia składu RN.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
KREDYTIN
NWZA ws. określenia liczebności RN, zmiany w składzie RN oraz zmiany statutu.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
KREDYTIN
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014/2015.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
KREDYTIN
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013/2014.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
KREDYTIN
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
KREDYTIN
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
KREDYTIN
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
KREDYTIN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012/2013.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
KREDYTIN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
KREDYTIN
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
KREDYTIN
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
KREDYTIN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
KREDYTIN
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
KREDYTIN
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
KREDYTIN
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011/2012, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
KREDYTIN
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
KREDYTIN
Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
KREDYTIN
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
KREDYTIN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
KREDYTIN
Ostatni dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
KREDYTIN
WZA
KREDYTIN
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
KREDYTIN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2010/2011.
KREDYTIN
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G i H.
KREDYTIN
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
KREDYTIN
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
KREDYTIN
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 1 kwietnia 2010 / 31 marca 2011.
KREDYTIN
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2010/2011.
KREDYTIN
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KREDYTIN
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KREDYTIN
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KREDYTIN
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
KREDYTIN
Zakończenie zapisów na akcje serii E w transzy inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji.
KREDYTIN
Zakończenie zapisów na akcje serii E w transzy inwestorów indywidualnych.
KREDYTIN
Początek zapisów na akcje serii E w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
KREDYTIN
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii E w transzy inwestorów instytucjonalnych. Ustalenie ceny emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości.
KREDYTIN
Początek budowy księgi popytu na akcje serii E w transzy inwestorów instytucjonalnych.


«Powrót do terminarza spółek