07:28 | GMT: 05:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CTG 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany siedziby spółki oraz zmiany statutu.
wykres EGB
EGB 
NC 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez GetBack Spółka Akcyjna po cenie 16 zł za akcję.
EMC 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
EAH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
FAV 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członka RN.
IMC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,05 euro na akcję.
IPO 
GPW 
 
NWZA ws. powołania nowych członków RN.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
KRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016/2017.
LPS 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki.
MGT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 5,20 zł na akcję.
MIR 
GPW 
 
NWZA ws. zmian osobowych w składzie RN, uchylenia uchwały nr 27 ZWZ z 29 czerwca 2017, wyrażenia zgody na dochodzenie od byłego prezesa zarządu, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu, wyrażenia zgody na zawarcie, na warunkach rynkowych, umów pomiędzy spółką a akcjonariuszami spółki oraz dalszego istnienia spółki.
MZN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.361.362 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ORB 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "ibis Katowice Zabrze", "Mercure Toruń Centrum" i "ibis Budget Toruń".
PMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
RNK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
SGN 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru, zmian statutu, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz dalszego istnienia spółki.
NKE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.