05:26 | GMT: 03:26 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KER 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
EMP 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
EVE 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
F51 
NC 
 
NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu.
FEE 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
KRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
MGA 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MSO 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
MIR 
GPW 
 
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 3 i 4 WZA z dnia 5 marca 2013 r. oraz zmiany statutu.
SFI 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, G i H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F, G i H do obrotu na NC oraz zmiany statutu.