09:22 | GMT: 07:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
DEBICA

Data
Spółka
Wydarzenie
DEBICA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
DEBICA
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
DEBICA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
DEBICA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
DEBICA
Publikacja raportu za 2017 rok.
DEBICA
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
DEBICA
Wypłata dywidendy 2,35 zł na akcję.
DEBICA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
DEBICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,35 zł na akcję.
DEBICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,35 zł na akcję.
DEBICA
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
DEBICA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
DEBICA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
DEBICA
Publikacja raportu za 2016 rok.
DEBICA
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
DEBICA
Wypłata dywidendy 2,86 zł na akcję.
DEBICA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DEBICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,86 zł na akcję.
DEBICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,86 zł na akcję.
DEBICA
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
DEBICA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
DEBICA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
DEBICA
Publikacja raportu za 2015 rok.
DEBICA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
DEBICA
Wypłata dywidendy 3,15 zł na akcję.
DEBICA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
DEBICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,15 zł na akcję.
DEBICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,15 zł na akcję.
DEBICA
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
DEBICA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
DEBICA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
DEBICA
Publikacja raportu za 2014 rok.
DEBICA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
DEBICA
Wypłata dywidendy 4,18 zł na akcję.
DEBICA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
DEBICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,18 zł na akcję.
DEBICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,18 zł na akcję.
DEBICA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmian w składzie RN.
DEBICA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DEBICA
Publikacja raportu za 2013 rok.
DEBICA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
DEBICA
Wypłata dywidendy 3,38 zł na akcję.
DEBICA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DEBICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,38 zł na akcję.
DEBICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,38 zł na akcję.
DEBICA
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
DEBICA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
DEBICA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
DEBICA
Publikacja raportu za 2012 rok.
DEBICA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
DEBICA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
DEBICA
Wypłata dywidendy 3,29 zł na akcję.
DEBICA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DEBICA
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
DEBICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,29 zł na akcję.
DEBICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,29 zł na akcję.
DEBICA
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy sWIG80, WIG, WIG-Poland i WIGdiv.
DEBICA
WZA ws. m.in. podziału zysku.
DEBICA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DEBICA
Publikacja raportu za 2011 rok.
DEBICA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
DEBICA
Wypłata dywidendy 2,96 zł na akcję.
DEBICA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DEBICA
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
DEBICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,96 zł na akcję.
DEBICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,96 zł na akcję.
DEBICA
WZA
DEBICA
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
DEBICA
Publikacja raportu za 2010 rok.
DEBICA
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
DEBICA
Wypłata dywidendy 4,50 zł na akcję.
DEBICA
NWZA ws. m.in. zmian w statucie.


«Powrót do terminarza spółek