01:49 | GMT: 23:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3,07 zł na akcję.
ADF 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
AER 
NC 
 
WZA
AMC 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz przeniesienia na kapitał zapasowy wartości wynikającej z otrzymanego nieodpłatnie prawa wieczystego użytkowania gruntu.
EAT 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ARX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
wykres BPX
BPX 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
CWP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
DBC 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmian w składzie RN.
DAM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
EMM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
EMA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
FHD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
GEM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MRH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MRH 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru.
IBC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
wykres IDH
IDH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom organów spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
JWC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
KKM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
LGT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
LUX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MRA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MGA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MGS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MMD 
NC 
 
ZWZA
MIR 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PCR 
GPW 
 
Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii B i C.
PFM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
PIG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
SMS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SPK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
wykres SPC
SPC 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
SFI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
SNG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
TLS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
TER 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
VED 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
WES 
GPW 
 
ZWZA
ZRE 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 5:1.