02:50 | GMT: 00:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
SPL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 98.947 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
ALI 
GPW 
 
NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
CPL 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,56 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Adama Jabłońskiego i Marka Dojnowa.
DBC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,35 zł na akcję.
ELB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.
IFC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 258.424 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
LVC 
GPW 
 
NWZA ws. powołania nowego członka RN.
LKS 
NC 
 
NWZA ws. wyrażania zgód na zawarcie przez spółkę umów pożyczek z członkami zarządu spółki.
MVP 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 100.000 akcji serii A, 1.000 akcji serii B i 1.551.852 akcji serii C.
PCR 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A., to jest komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna, poprzez wniesienie jej aportem do Aqua Łososiowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym.
wykres R22
R22 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
FDX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.