22:27 | GMT: 20:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 40 zł na akcję.
ARH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BDZ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DBC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,5 zł na akcję.
EFK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję zwykłą i 1,20 zł na akcję uprzywilejowaną.
IMC 
GPW 
 
Wypłata śródrocznej dywidendy 0,34 euro na akcję.
GKI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ITM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MAK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MDI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
ONC 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
OBL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,12 zł na akcję.
OTM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
OUT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
PPS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PUN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RAF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RON 
GPW 
 
NWZA ws. przeniesienia siedziby spółki z Holandii do Polski, zmian w statucie, udzielenia pełnomocnictwa wszystkim notariuszom prawa cywilnego, pracownikom oraz współpracownikom a także asystentom prawnym spółki Baker & McKenzie Amsterdam N.V., wypłaty na rzecz akcjonariuszy z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych w łącznej kwocie 9.840.649 PLN (tj. 0,06 PLN na akcję).
SME 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SON 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ULM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.