15:58 | GMT: 14:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
LTS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
4MB 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 97.273 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ABE 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
BBD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
DBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
DEK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
DPL 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez panią Grażynę Rybkę oraz pana Wojciecha Rybkę.
ECH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
GPR 
GPW 
 
NWZA ws. udzielenia absolutorium pani Dorocie Wysokińskiej-Kuzdrze jako członkowi Rady rezygnującemu z dalszego pełnienia funkcji, powołania pani Claudii Pendred na stanowisko dyrektora niewykonawczego, powołania pani Małgorzaty Turek na stanowisko dyrektora wykonawczego oraz przyjęcia zmienionej polityki wynagradzania członków Rady.
INV 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
NWZA ws. wyboru nowego członka RN.
PGD 
GPW 
 
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Mespila Investments Limited z 57,63 zł na 59 zł.
SWG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
TLV 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
VIN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
WLT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.