17:37 | GMT: 15:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
SPL 
GPW 
 
NWZA ws. podziału Santander Securities Spółka Akcyjna, powołania członka RN, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmiany w statucie, ustalenia wynagrodzenia dla nowego członka RN oraz zmiany uchwały ZWZ nr 41 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wynagrodzeń dla członków RN.
ABE 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
BOW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
DBC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,88 zł na akcję.
GTN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
HLD 
GPW 
 
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
IDM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
IFI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję
GKI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
MSZ 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 2:1.
PCE 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji oraz zmiany statutu.
RNC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
TRR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
TRN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ZMT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.