06:51 | GMT: 04:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ATM

Data
Spółka
Wydarzenie
ATM
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ATM
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ATM
Dzień wykupu akcji spółki przez AAW III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 12 zł za akcję.
ATM
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ATM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ATM
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ATM
Publikacja raportu za 2019 rok.
ATM
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ATM
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
ATM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ATM
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ATM
Publikacja raportu za 2018 rok.
ATM
NWZA ws. zmiany statutu.
ATM
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ATM
NWZA ws. wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego, emisji, w celu realizacji programu motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
ATM
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
ATM
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
ATM
Wypłata dywidendy 2,46 zł na akcję.
ATM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,46 zł na akcję.
ATM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,46 zł na akcję.
ATM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, wypłaty dywidendy i użycia kapitału rezerwowego i zapasowego oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ATM
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ATM
Publikacja raportu za 2017 rok.
ATM
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ATM
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ATM
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
ATM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AAW III Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
ATM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AAW III Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
ATM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
ATM
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ATM
Publikacja raportu za 2016 rok.
ATM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,37 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
ATM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,37 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
ATM
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
ATM
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ATM
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
ATM
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
ATM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
ATM
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ATM
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
ATM
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ATM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,37 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
ATM
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN na 5 osób, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmian w składzie RN.
ATM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,37 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
ATM
Publikacja raportu za 2015 rok.
ATM
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
ATM
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ATM
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ATM
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
ATM
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
ATM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
ATM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
ATM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
ATM
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ATM
Publikacja raportu za 2014 rok.
ATM
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ATM
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
ATM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
ATM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
ATM
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
ATM
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ATM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 12,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fisterra sp. z o.o.
ATM
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ATM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 12,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fisterra sp. z o.o.
ATM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ATM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ATM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ATM
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
ATM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
ATM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
ATM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
ATM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ATM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ATM
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
ATM
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ATM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ATM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ATM
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
ATM
Ostatni dzień notowań akcji spółki ATM SA z prawem do objęcia akcji spółki ATM SI SA.
ATM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ATM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ATM
NWZA ws. podziału spółki pod firmą: ATM S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie części majątku na spółkę pod firmą: ATM Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie.
ATM
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ATM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ATM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ATM
Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
ATM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
ATM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
ATM
WZA
ATM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ATM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ATM
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
ATM
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
ATM
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
ATM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek