05:52 | GMT: 03:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
NWZA ws. określenia liczby członków RN oraz zmiany statutu.
01C 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
AGO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
BAK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
BMI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii P.
ELT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
EGS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ESK 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu w tym zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
GTK 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GTR 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomościach Global Trade S.A. hipoteki na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. celem zabezpieczenia udzielonego kredytu bankowego.
HUB 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy dużych inwestorów.
IZS 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
LTX 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
MDS 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MWT 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
PCA 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii Ł.
BRKA.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
HSBA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
LOW.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.