16:09 | GMT: 14:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ATMGRUPA

Data
Spółka
Wydarzenie
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ATMGRUPA
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
ATMGRUPA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
ATMGRUPA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
ATMGRUPA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2019 r. i wypłaty dywidendy.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ATMGRUPA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ATMGRUPA
Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
ATMGRUPA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
ATMGRUPA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ATMGRUPA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2018 r. i wypłaty dywidendy.
ATMGRUPA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ATMGRUPA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ATMGRUPA
Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
ATMGRUPA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
ATMGRUPA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ATMGRUPA
ZWZA ws. podziału zysku osiągniętego w 2017 r. i wypłaty dywidendy.
ATMGRUPA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ATMGRUPA
Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ATMGRUPA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
ATMGRUPA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
ATMGRUPA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2016 r. i wypłaty dywidendy.
ATMGRUPA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ATMGRUPA
Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
ATMGRUPA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
ATMGRUPA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
ATMGRUPA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2015 r. i wypłaty dywidendy.
ATMGRUPA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ATMGRUPA
NWZA ws. połączenia z Profilm Sp. z o.o.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ATMGRUPA
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
ATMGRUPA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
ATMGRUPA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
ATMGRUPA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2014 r. i wypłaty dywidendy oraz podziału kapitału z rozliczenia połączenia spółek ATM Profilm sp. z o.o. i ATM Grupa S.A.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ATMGRUPA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ATMGRUPA
NWZA ws. połączenia z ATM Profilm Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ATMGRUPA
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
ATMGRUPA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
ATMGRUPA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
ATMGRUPA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ATMGRUPA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ATMGRUPA
NWZA ws. wyboru członka RN.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ATMGRUPA
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
ATMGRUPA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
ATMGRUPA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
ATMGRUPA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ATMGRUPA
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
ATMGRUPA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
ATMGRUPA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
ATMGRUPA
NWZA ws. wyboru członków RN.
ATMGRUPA
WZA ws. m.in. podziału zysku, nabycia akcji w celu umorzenia, przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ATMGRUPA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ATMGRUPA
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
ATMGRUPA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
ATMGRUPA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
ATMGRUPA
WZA
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
ATMGRUPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek