10:04 | GMT: 08:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATG 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia z ATM Profilm Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
BTX 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
CDL 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów detalicznych.
FRO 
GPW 
 
NWAZ ws. m.in. połączenia z Ferro Marketing Sp. z o.o. i Ferro International 2 Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na plan połączenia.
GNR 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
GET 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
wykres PFH
PFH 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PYL 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC 6.617.054 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
UNT 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I z pozbawieniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.