13:35 | GMT: 11:35 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AER 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raport za IV kwartał 2013 roku.
APT 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
ATG 
GPW 
 
NWZA ws. wyboru członka RN.
BFC 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
CPL 
GPW 
 
Początek budowania księgi popytu na akcje serii F.
CRM 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru, zmiany zasad wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.
EFX 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EMT 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW 24.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
ISC 
NC 
 
NWZA ws. m. in. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B z prawem do objęcia akcji serii E1 i E2 z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, podziału akcji serii D i ich wprowadzenia do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
MMA 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MDG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
PIG 
NC 
 
Zakończenie zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru.
SUW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
CVX.US 
NYSE 
 przed sesją
MAT.US 
NYSE 
 przed sesją