04:24 | GMT: 02:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych w 2008 roku, przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających spółką.
ACT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
ALS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
ALU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
ATG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego.
AAL 
GPW 
 
Początek zapisów na akcje dla inwestorów instytucjonalnych.
BCI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
BAU 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
BTX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
wykres BGE
BGE 
NC 
 
NWZA ws. zmian składu osobowego zarządu, zmian składu osobowego RN oraz zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia członkom RN.
wykres BOA
BOA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za rok obrotowy 2012.
CCE 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
CRS 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
DFG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
DLK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
ECL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
EDI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
EON 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku, nabycia akcji w celu umorzenia.
wykres FON
FON 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF INVEST SA.
FTE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,95 zł na akcję.
GEO 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
GLC 
GPW 
 
Początek składania deklaracji nabycia akcji.
GRM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
HEF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
HOR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
IPO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
IZO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczeniu zysku za 2012 rok.
KMS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
LZM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
MAB 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW 2.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
MDA 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 32.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
MNX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
MRB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012.
MOE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. wykorzystania zysku netto za rok 2012.
MCE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
MSZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty netto za 2012 rok.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
OPM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
PHR 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji serii D.
PFR 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
PRD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012r. i wskazania dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
QRS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
RNK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
RLP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podział zysku netto za 2012r.
RES 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
RVU 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
SCO 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC. Wykreślenie z indeksu NCIndex.
wykres SFD
SFD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
TFO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
UTD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
WAX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.
YWL 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Daniela Mzyka, Edmunda Mzyka, Werder Sp. z o.o., Karolinę Mzyk i Yawal SA.
wykres ZWG
ZWG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok oraz wyrażenia zgody na przystąpienie spółki (lub spółek od niej zależnych) w charakterze udziałowca lub akcjonariusza do innej spółki lub spółek.