00:15 | GMT: 22:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,79 zł na akcję.
2CP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014r.
ACT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
TYP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ATG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, pokrycia strat z lat ubiegłych oraz zakresu stosowania "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
CSR 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,61 zł na akcję.
CDL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
DGL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
EBX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
ENE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
ETX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,38 zł na akcję.
GKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 oraz dalszego istnienia spółki.
GOB 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.
ITL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
INL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014.
KPI 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 1.745.953 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz 740.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3.
KPC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
MRS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.
MEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu.
MMC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.
NTW 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
PAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
PFD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
PBX 
GPW 
 
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
PHR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014.
PCE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,56 zł na akcję.
POZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
PMF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
PTH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
PJP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, wypłaty dywidendy, określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
RCA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
SPK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
TRR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.
WAX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,67 zł na akcję.