13:09 | GMT: 11:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
06MAGNA

Data
Spółka
Wydarzenie
06MAGNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
06MAGNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
06MAGNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
06MAGNA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2019.
06MAGNA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
06MAGNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
06MAGNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
06MAGNA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2018.
06MAGNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
06MAGNA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
06MAGNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
06MAGNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
06MAGNA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2017.
06MAGNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
06MAGNA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
06MAGNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
06MAGNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
06MAGNA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2016.
06MAGNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
06MAGNA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
06MAGNA
NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członków RN oraz zmian w składzie RN.
06MAGNA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
06MAGNA
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
06MAGNA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
06MAGNA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.
06MAGNA
Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Magna Polonia SA, po 2,60 zł za sztukę.
06MAGNA
Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Magna Polonia SA, po 2,60 zł za sztukę.
06MAGNA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
06MAGNA
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 01.10.2014 – 31.12.2015.
06MAGNA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
06MAGNA
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 01.10.2014 – 31.12.2015.
06MAGNA
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 01.10.2014 – 31.12.2015.
06MAGNA
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 01.10.2014 – 31.12.2015.
06MAGNA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w poprzednich latach obrotowych oraz przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 30 września 2014 r.
06MAGNA
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 01.01.2013 – 30.09.2014.
06MAGNA
NWZA ws. zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu, zmiany roku obrotowego i podatkowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
06MAGNA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
06MAGNA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
06MAGNA
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
06MAGNA
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
06MAGNA
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
06MAGNA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
06MAGNA
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
06MAGNA
NWZA ws. zgody na nabycie akcji własnych i ich umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, zmiany wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
06MAGNA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
06MAGNA
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz zmian w RN.
06MAGNA
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 01.01.2013 – 30.09.2014.
06MAGNA
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 01.01.2013 – 30.09.2014.
06MAGNA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku 2012.
06MAGNA
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 01.01.2013 – 30.09.2014.
06MAGNA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
06MAGNA
NWZA ws. zmiany daty rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego, udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, zmiany firmy spółki i zmiany statutu oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
06MAGNA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
06MAGNA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
06MAGNA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
06MAGNA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
06MAGNA
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
06MAGNA
WZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku 2011.
06MAGNA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
06MAGNA
Publikacja raportu za 2011 rok.
06MAGNA
NWZA ws. udzielenia zarządowi uzupełniającego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany w składzie RN.
06MAGNA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
06MAGNA
NWZA ws. m.in. udzielenia upoważnienia zarządowi do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
06MAGNA
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
06MAGNA
WZA
06MAGNA
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
06MAGNA
Publikacja raportu za 2010 rok.
06MAGNA
NWZA ws. emisji obligacji, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
06MAGNA
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek