02:35 | GMT: 00:35 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Przydział akcji oferowanych objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów.
MBK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 9.568 akcji zwykłych na okaziciela.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 30,00 zł na akcję.
06N 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
08N 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
ADV 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy instytucjonalnej.
ASB 
GPW 
 
NWZA ws. upoważnienia dla Rady Dyrektorów do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki.
BDZ 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
CPL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
DEK 
GPW 
 
NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez MSR oraz MSSF oraz zmiany statutu.
EFX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
EMP 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 17.950 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
EHG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,0044 BGN na akcję.
GTF 
NC 
 
NWZA ws. zmian statutu, zatwierdzenia zmian treści Regulaminu Rady Nadzorczej oraz akceptacji stosowanych „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”.
HMP 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
HTN 
NC 
 
NWZA ws. powołania na stanowisko członka RN oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w spółce programu przyznawania opcji pracowniczych.
IBS 
GPW 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
IDG 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i in.
INF 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
KMS 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
KOM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku i in.
MAB 
GPW 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przez zarząd oraz zmiany statutu.
MBW 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
wykres MNI
MNI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
MZN 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MTR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
NTT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako aportu w zamian za udziały w spółce zależnej oraz zmiany statutu.
PTE 
NC 
 
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, zmiany nazwy spółki, zmiany statutu i przedmiotu działalności, uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B i wprowadzenie ich do obrotu na NC.
PFD 
NC 
 
Początek notowań spółki WAKEPARK (WPK) pod nazwą PATFUND (PFD), w związku ze zmianą firmy.
PEX 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
SAP 
NC 
 
NWZA ws. połączenia SAPLING S.A. ze spółka Sapling sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia oraz zmiany siedziby spółki.
SME 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
STP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
TER 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Sigvaris Holding AG.
WRL 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
ZRE 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
COST.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.