21:10 | GMT: 19:10 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
06N 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. udzielenia upoważnienia zarządowi do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
ADA 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ATA 
NC 
 
NWZA ws. m.in. uchylenia uchwał 22/2011, 23/2011, 24/2011, 25/2011, 26/2011, 27/2011, 28/2011, 29/2011 WZA z 01 czerwca 2011.
BCI 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
BBD 
GPW 
 
WZA
BIO 
GPW 
 
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w składzie RN i zmian w statucie.
EAP 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
LAN 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MDA 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
ECA 
NC 
 
NWZA ws. połączenia AUXILIUM SA oraz ECA Group sp. z o.o.
WIK 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
AXP.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
BK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EBAY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
TRV.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
UTX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
USB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
XLNX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.