Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 29 grudnia 2020

DADELO DAD GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 4.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
DETGAMES DEG NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 500.000 akcji serii B, 250.000 akcji serii C, 250.000 akcji serii D.
FINVENTUR FIV NC NWZA ws. dokonania zmian w strukturze kapitału własnego spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
GENRG GNG NC NWZA ws. powołania członka RN oraz nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania kluczowym dla spółki i spółek powiązanych osobom lub w celu realizacji korzystnych transakcji finansowych.
INTERFERI INF GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
LARQ LRQ GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 547.232 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
LOKATYBUD LBD NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MLPGROUP MLG GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 1.607.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PGO PGO GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TDJ Equity II sp. z o.o.
QUANTUM QNT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,35 zł na akcję
SKARBIEC SKH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.