Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 28 grudnia 2020

LPP LPP GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8406 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Semper Simul Foundation.
ERS ERS NC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
EXCELLENC EXC NC NWZA ws. rozszerzenia przedmiotu działalności spółki tj. zmiany § 6 statutu.
NORTCOAST NCT GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
NOWAGALA CNG GPW NWZA ws. uchylenia uchwał nr 3 i 4 podjętych w dniu 9 listopada 2020 r. na NWZA, wycofania akcji z obrotu na GPW oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
PARCELTEC PTE NC NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz zmiany statutu.
PULAWY ZAP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych polegających na nabyciu, w celu realizacji projektu inwestycyjnego, składników aktywów trwałych.
QUANTUM QNT GPW NWZA ws. wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019.