Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 25 marca 2019

MILLENNIUM MIL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ASSECOPOL ACP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
AWBUD AWB GPW NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji prywatnej, wyrażenia zgody na dochodzenie przez spółkę roszczeń odszkodowawczych i in.
CHEMOS CHS GPW NWZA ws. przyjęcia programu naprawczego spółki, zmian umowy spółki, odwołania i powołania członków RN.
DATAWALK DAT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 457.548 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
KRVITAMIN KVT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MERCATOR MRC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
POLWAX PWX GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
ROPCZYCE RPC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SYGNITY SGN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku.
VOXEL VOX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.