Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 25 lutego 2014

CUBEITG CTG GPW NWZA ws. sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, uchylenia obowiązywania Programu Motywacyjnego Microtech International SA na lata 2011-2013.
EKOEXPORT EEX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 215.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
ERBUD ERB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
GEOTREKK GTK NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na wprowadzenia akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
KOMPLEKS KMS NC NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz zmiany statutu.
MWTRADE MWT GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
SSI SSI NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
SYGNITY SGN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 77.424 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
BASF BAS.DE Euronext przed sesją Publikacja raportu za 2013 rok.
Home Depot HD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
Vivendi VIV.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za 2013 rok.