Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 24 lutego 2014

ALFASTAR ALF NC NWZA ws. połączenia z Alfa Star SA, określenia warunków tego połączenia, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji oraz zmiany statutu.
CALATRAVA CTC GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
COPERNIC CRS NC NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz zmiany statutu.
GLCOSMED GLC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
GLOBCITYHD GCH GPW NWZA
HYPERION HYP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.193.779 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
KCI KCI GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
LIBERTY LTG NC NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia prawa poboru tych akcji, dochodzenia roszczeń przeciwko byłemu członkowi zarządu oraz zmiany statutu.
SATIS STS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
HSBC Holdings HSBA.UK LSE przed sesją Publikacja raportu za 2013 rok.