Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 21 lutego 2014

ABCDATA ABC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.598 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ARCUS ARC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
EMUZYKA EMU NC Publikacja raportu za 2013 rok.
EQUITIER ETR NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii F do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
GPW GPW GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
OPENFIN OPF GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PCHVENTURE PCV NC NWZA ws. zmiany uchwały numer 4 WZA z dnia 21.01.2014r i uchylenia uchwały nr 23 WZA z 19.09.2013r, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii D do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
RUNICOM RUN NC NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii C do obrotu na NC, połączenia akcji oraz zmiany statutu.
AXA CS.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał oraz za cały 2013 rok.